Senaste uppdatering 1 juli 2013
Latest update 1 July 2013

Inofficiell Skandinavisk
 hemsida för
Libera
Libera - Angel Voices
Unofficial Scandinavian
website for  
Libera

Vad / Vilka är Libera?  Jo det är
Världens bästa pojkkör
Klicka på bilden nedan så presenterar de sig själva
What / Who are Libera? It is
The best boy choir in the world
Click on the picture below and they will present themselves


Bakre raden / Back row
Sammy Moriarty | Luke Collins | Carlos Rodrigues | Jakob deMenezes-Wood | Daniel Fontannaz | James Mordaunt | Kavana Crossley | Ralph Skan
Främre raden / Front row
 Freddie Ingles | Cassius o'Connell-White

Nyheter 2012-2013:
Klicka på nedanstående länkar för att hoppa direkt till nyheterna

En video från Guildford
En ny reklamvideo för konserterna i Taiwan inklusive prov på den nya sången
"The moon represents my heart"

Ett TV reportage från Taiwan med sångklipp på Kinesiska
Programmet för Asienturnen är släppt

En vårkonsert i maj 2013 i  Guidford England
En julhälsning från Libera

Konsertturné till Taiwan och Korea i april 2013
Lite bilder från höstturnén

Ny version av musikvideon för "Eternal Light"
Konsert i St George's Cathedral i London 16 november
Konserter i Nordirland i november
Ny CD-skiva släpps i oktober
Konserter på öarna i Engelska kanalen i augusti
Ny video från Japanskt TV-program
Konsert i Katedralen i Arundel, London 5 maj
Ny video "How shall I sing that Majesty"
Alla hjärtans dag hälsningar till Japan
Cassius och Barney i en välkomstvideo för Singapore
Promotion video för konserten i Singapore
Konsertturné till Japan och Singapore i april 2012

 

News 2012-2013:
Click on the links below to go directly to the news

A video from Guildford
A new promotion video for the Taiwan concerts including teasers of the new song
"The moon represents my heart"

A TV news spot from Taiwan including part of a song sung in Chinese
The programme for the Asian tour is released
A spring concert in May 2013 in Guildford UK
A Christmas greeting from Libera

Concert tour to Taiwan and Korea in April 2013
Some pictures from the autumn tour

New version of the music video for "Eternal Light"

Concert in St George's Cathedral in London 16 November
Concerts in Northern Ireland during November
New CD to be released in October

Concerts on the Channel Islands in August
New video from Japanese TV-program
Concert in Arundel Cathedral, London 5 May
New video "How shall I sing that Majesty"
Valentine's day greetings to Japan
Cassius and Barney in a welcome video for Singapore
Promotion video for the concert in Singapore
Concert tour to Japan and Singapore in April 2012

 

Websidan innehåller många länkar till andra webbsidor, videofiler och annat. Missa inte dessa!

För att kunna se de olika videos som finns på websidan rekommenderas en VLC-spelare.
Den kan laddas ner gratis här

För att få bästa möjliga bilder är webbsidan gjord med en bildbredd på 1920 pixlar
Eftersom flera av de videos och bilder som finns på webbsidan är i HD-kvalitet är de ganska stora och kan ta lång tid att ladda ner.
De är dock väl värda besväret

Alla Libera's CD och DVD kan beställas direkt via nedanstående länk
Om du beställer här så får Libera en del av intäkterna från försäljningen

 

This website includes many links to other WebPages, video files and other things. Don't miss these!

To be able to see all the different videos on this website a VLC-player is recommended.
It can be downloaded for free
here

To be able to show the best possible pictures the website is made in 1920 pixels
Since many of the videos and pictures on this website are in HD-quality they are quite large and may take a while to download
They are however well worth the effort

All of Libera's CDs and DVDs can be ordered directly using the link below
If you order here Libera will get part of the commission from the sales

http://www.libera.org.uk/shop/gb

 

Hjälp önskas!
För att göra denna websida för Libera heltäckande för hela Norden söker jag någon som kan hjälpa mig att översätta texterna på webbsidan till Finska och Isländska.
Om någon kan hjälpa till kontakta mig via
webmaster@angelvoices.se

 

För mer information om Libera år 2011 och tidigare klicka på bilden nedan For more information about Libera year 2011 and earlier click the picture below

2012-2013

 

Några HD-bilder från 2013 A few HD-pictures from 2013

Dylan-Jude-Michael U-R
 

Dylan on stage
 

26 on stage
 

26 off stage
 
En konsert ägde rum den 11 maj 2013 i Katedralen i Guildford sydväst om London
Klicka på det signerade programmet för en video från Guildford
A concert took place on 11 May 2013 in the Guildford Cathedral southwest of London
Click on the signed programme for a video from Guildford

 

För en 3D-rundtur av Katedralen
Klicka på vänstra bilden för insidan och högra bilden för utsidan
For a 3D-tour of the Cathedral
Click on the left picture for the inside and the right picture for the outside

Guildford

Guildford

 

Libera kommer att för första gången besöka Taiwan i april 2013.
De kommer att uppträda i
National Concert Hall i Taipei tisdagen den 2 och onsdagen den 3 april
 Hsinchu Performance Hall lördagen den 6 april
Kaohsiung Dadong Arts Center söndagen den 7 April
och ZhongXin Hall i Taichung tisdagen den 9 April.

De kommer dessutom att åter åka till Syd-Korea för att uppträda i
St. John's Cathedral Church in Bundang, Sung-Nam fredagen den 12 april
och Sejong Arts Centre i Seoul lördagen den 13 april

Programmet för Asienturnén nedan
Klicka på programmet för en ny reklamvideo

Libera will for the first time visit Taiwan in April 2013.
They will perform in
The National Concert Hall in Taipei on Tuesday 2nd and Wednesday 3rd April
Hsinchu Performance Hall on Saturday 6th April
Kaohsiung Dadong Arts Centre on Sunday 7th April
and ZhongXin Hall in Taichung on Tuesday 9th April.

In addition they will once more go to South Korea to perform in
St. John's Cathedral Church in Bundang, Sung-Nam Friday 12th April
and Sejong Arts Centre in Seoul on Saturday 13th April.

The program for the Asian tour below
Click on the program for a new promotion video

 

Klicka på bilden nedan för en reklamvideo inför konserterna
Klicka på nästa bild för ett reportage från TV i Taiwan

 

Click on the picture below for a promotional video for the concerts
Click on the next picture for a TV news spot from Taiwan

 
National Concert Hall Taipei


 Kaohsiung Dadong Arts Center

 


National Concert Hall Taipei
   
En konsert genomfördes i en utsåld St George's Katedral i London den 16 november kl 19:30
Det är tredje året i rad som en konsert genomfördes i denna Katedral
A sold out concert was performed at St George's Cathedral in London on 16 November at 7:30 PM
This was the third year in a row that a concert took place in this Cathedral


 


Artister - Artists

Sånger  - Songs

 

Lite bilder från höstturnén Some pictures from the autumn tour

 

 

Efter konserten i London var Libera inbjudna att fira Roberto de Campo från Filippinerna som tidigare tilldelats "Order of the British Empire" av Drottning Elizabeth för sitt arbete med kontakter mellan England och Filippinerna.
Han är sedan tidigare en vän av Libera från deras besök där. För mer info klicka här.
After the London Concert Libera were invited to celebrate Mr Roberto de Campo from the Philippines who earlier was awarded "Order of the British Empire" by Queen Elizabeth for his work with relations between UK and the  Philippines. He is a friend of Libera from their former visits there. For more info click here.
Två konserter genomfördes på Nordirland under november 2012.
Den första var i
St Patrick's Catholic Cathedral, Armagh den 1 november kl 19:30
och den andra i St Peter's Cathedral, Belfast den 2 november kl 19:30.
 
Two concerts were performed in Northern Ireland during November 2012.
The first was in
St Patrick's Catholic Cathedral, Armagh on 1 november at 7:30pm
and the second in St Peter's Cathedral, Belfast on 2 november at 7:30pm.
 

Armagh

Belfast

 

 

En ny samlings-CD med Libera släpptes 22 oktober. Den kan som vanligt beställas via Amazon. Den innehåller följande spår: A new collection CD was released on 22 October. It can as usual be ordered from Amazon.
It includes the following tracks:

1. Salva me * 2. Be still my soul * 3. Tallis's Canon * 4. Sanctus (based on Canon by Pachelbel) * 5. Song of Life (Muramatsu) * 6. Ave Verum * 7. You were there (main theme from 'Nobody to watch over me' by Muramatsu) * 8. A Gaelic Blessing (Deep Peace) (Rutter) * 9. Voca me * 10. Adoro te * 11 Ave Virgo (based on theme from Clarinet Concerto by Mozart) * 12. I am the day * 13. How shall I sing that majesty * 14. Abide with me * 15. Gloria (based on Saint-Saens' Organ Symphony) * 16. Panis Angelicus * 17. I vow to thee, my country

Klicka på bilden nedan för en annorlunda musikvideo av "Eternal Light" Click on the picture below for a different music video of "Eternal Light"

4 konserter genomfördes på öarna Jersey och Guernsey i Engelska kanalen under Augusti 2012 4 concerts were performed on the Channel Islands Jersey and Guernsey during August 2012

Vid turnén till Jersey och Guernsey deltog följande killar
During the tour to Jersey and Guernsey the following boys participated

Henry Barrington * Anthony Blake * Ciaran Bradbury-Hickey * Tiarnan Branson *
Jude Collins * Luke Collins * Kavana Crossley * Thomas Delgado-Little * Dylan Duffy *
Benjamin Fairman * Daniel Fontannaz * Matthew Jansen * Isaac London *
Joshua Madine * Matthew Madine * Eoghan McCarthy * Jakob Menezes-Wood *
Michael Menezes * Kuba Niedermayer-Reed * Cassius o'Connel-White *
Matthew Rangel-Alvares * Adrian Sheard * Bertie Smart * Michael Ustynovych-Repa * Sam Wiggin * Lucas Wood

 

Vid turnén till Jersey och Guernsey sjöng killarna följande sånger
During the tour to Jersey and Guernsey the following songs were sung

Jubilate
Libera
Song of life - Solo Isaac London
Sanctissima - Solo Eoghan McCarthy
Sanctus
I wow to Thee - Solo Matthew Jansen
Eternal light - Solo Jude Collins and Thomas Delgado-Little
Salva
Faithful heart - Solo Joshua Madine and Matthew Jansen
Exsultate - Solo Thomas Delgado-Little
----Paus/Intermission----
Orinoco flow
Gloria
The fountain - Solo Matthew Jansen and Thomas Delgade-Little
Dies Irae - Solo Ciaran Bradbury-Hickey
Grateful heart - Solo Thomas Delgado- Little and Michael
Menezes
Stay with me - Cassius o'Connel White
Ave Verum - Solo Thomas Delgado-Little
Far away - Solo Isaac London
Glory to Thee - Solo Eoghan McCarthy
How shall I sing that Majesty - Solo Eoghan McCarthy

 

Några bilder från turnén.
Javisst - de har lite fritid också.
Some pictures from the tour.
Yes - they have some free time too.

 

För att se en video från ett Japanskt TV-program juli 2012 inklusive sången "Sanctus" klicka på bilden nedan For a video from a Japanese TV-show July 2012 including the song "Sanctus" click on the picture below

Ännu en utsåld Libera konsert genomfördes i Katedralen i Arundel, England den 5 maj Another sold out Libera concert took place in the Arundel Cathedral, UK on 5 May

Programmet vid denna konsert var The programme at this concert was Killarna som sjöng vid konserten var The boys that sang at the concert were
Jubilate * Libera * Song of Life * Sanctissima * Sanctus * I wow to Thee *
Eternal light * Salva * Do not stand * Exultate *
-----Paus/Intermission-----
Orinoco * Gloria * Fountain * Dies Irae * Grateful Heart * Stay with me *
Ave Verum * Far away * Glory to Thee * How shall I sing
 

 

Henry Barrington * Anthony Blake * Jude Collins * Luke Collins * Kavana Crossley * Thomas Delgado-Little *
Dylan Duffy * Benjamin Fairman * Matthew Jansen * Stefan Leadbeater * Barney Lindsell * Isaac London *
Matthew Madine * Eoghan McCarthy * Michael Menezes * Kuba Niedermayer-Reed * Cassius o'Connell-White *
Matthew Rangel-Alvares * Carlos Rodrigues * Adria Sheard * Ralph Skan *
Bertie Smart * Michael Ustynovych-Repa * Sam Wiggin * Lucas Wood
En konsertturné till Japan och Singapore genomfördes under april 2012.
I Japan uppträdde de i
Bunkamura Theatre i Tokyo fredagen den 13 kl 19:00
och lördagen den 14 april kl 13:00. Konserterna var utsålda!
Klicka på bilden från insidan av Bunkamura Theatre nedan till vänster för Alla hjärtans dag hälsningar till Japan

I Singapore var konserterna fredagen den 6 och lördagen 7 april i
Esplanade Theatre kl 20:00
Klicka på bilden från insidan av Esplanade Theatre nedan till höger för en välkomsthälsning från Cassius och Barney
A concert tour took place in Singapore and Japan during April 2012.
In Japan they performed in Tokyo on Friday 13 at 7pm
and on Saturday 14 April at 1pm. The concerts were sold out!
Click on the picture below left from inside the Bunkamura Theatre for Valentine's day greetings to Japan

In Singapore the concerts were on Friday 6 and Saturday 7 april in the Esplanade Theatre 8pm
Click on the picture from inside the Esplanade Theatre below right for a welcome greeting from Cassius and Barney

Bunkamura Theatre in Tokyo

 


Esplanade Theatre in Singapore
Klicka på postern nedan för en reklamvideo för konserten i Singapore Click on the poster below for a promotion video för the concert in Singapore

Lite musikvideos

 

Some music videos

 

En musikvideo "O Sanctissima". Klicka på bilden nedan

A music video "O Sanctissima". Click on the picture below

Klicka på bilden nedan för att se musikvideon av Lullabye (Goodnight my angel) Click on the picture below for the music video of Lullabye (Goodnight my angel)

Lite bilder från inspelningar av musikvideos

 

Some pictures from music video recordings

 

 

Musikvideo för sången "Eternal Light"
Solo sångare är Ralph Skan och Stefan Leadbeater
Klicka på bilden nedan
Music video for the song "Eternal Light"
Soloists are Ralph Skan and Stefan Leadbeater
Click on the picture below


Ralph Skan - Stefan Leadbeater


Kavana Crossley - James Mordaunt - Cassius o'Connell-White

Musikvideon "Time" från CDn "Peace" kan du se genom att klicka på solosångaren Josh Madine nedan.

 

The music video "Time" from the album "Peace" you can see by clicking on the soloist Josh Madine below.

 

Ännu en musikvideo "Deep Peace" kan du se genom att klicka solosångaren Stefan Leadbeater nedan You can see  another music video "Deep Peace" by clicking on the soloist Stefan Leadbeater below

 

Klicka på nedanstående bilder för två videos från inspelningen sångerna "Time" och "Deep Peace" Click on the pictures below for two videos from the recording of the songs "Time" and "Deep Peace"


Freddie-Josh-Stefan-Ben
Daniel-James-Jakob


Jonathan-Sammy-Ed-Liam
Matthew-Sam-Henry

Utanför Libera

 

Besides Libera 
Medeltidsveckan i Visby
Inkluderar information om Schola Sancti Jacobi och Stockholms Domkyrkas Gosskör (SDGK)
Under vecka 32 varje år inträffar Medeltidsveckan på Gotland. Många händelser äger rum över hela Gotland men företrädesvis i Visby. Det är min dröm att snart lyckas få Libera att genomföra en konsert här.

Clicka på bilden nedan för att hoppa till min Medeltidssida

Medieval Week in Visby
Including information about Schola Sancti Jacobi and Stockholm Cathedral Boys Choir (SDGK)
During week 32 each year there is a Medieval week taking place on the island of Gotland in the Baltic sea. There are many events taking place all over the island but most of them in the city of Visby. It is my dream that someday soon Libera will be able to perform here.

Click on the picture below to go to my Medieval page.

 

Länkar till andra Libera websidor:
Links to other Libera websites:

Libera.org.uk

MySpace

Facebook

YouTube

Yahoo
 

Delar av detta dokument är publicerat på Wikipedias svenska sida under "Libera" enligt
"GNU Free Documentation License".
© Copyright Dennis Schäfström 2007-2012

Om du har några frågor eller kommentarer kontakta mig gärna via email
If you have any questions or comments please contact me via email at
webmaster@angelvoices.se

 

© Dennis Schäfström 2007-2012
http://www.libera.angelvoices.se